STICHTING DER ZOTHEID WERELDWIJD

Opgericht op 26 april 2002

DOEL

De stichting heeft als doel het onderzoeken van de vrije geest in de ruimste zin van het woord, de zotheid in het algemeen en de toegepaste zotheid in het bijzonder. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwerpen en beheren van verschillende websites en het doen uitgeven van (audio-visuele) publicaties met betrekking tot het doel.

Bij de Stichting der Zotheid Wereldwijd zijn onder andere de zakelijke belangen van Pantijn Cultuur & Organisatie ondergebracht. Pantijn Cultuur & Organisatie staat voor échte dwaasheid en organiseert allerlei activiteiten om het onvervalste, traditionele Nederlandse Jan Klaassenspel te ontwikkelen, vernieuwen en bevorderen!

De bonus is de gein, de waardering van de lezer en toeschouwer en hopelijk het opstaan van een nieuwe generatie maatschappelijk betrokken en maatschappijkritische Jan Klaassenspelers voor een publiek van jong en oud! Straattheater richt zich per definitie op een publiek van volwassenen en kinderen. De poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn bemoeit zich traditiegetrouw met de wereld en behandelt thema’s als huiselijk geweld, drankmisbruik, armoede, woningnood, seksisme, racisme en het toeslagenschandaal, de klimaatcrisis, vluchtelingencrisis en elke oorlog waar dan ook. Hoe tragisch het leven er ook voorstaat, het zijn gedeelde sores en met de poppenkast kunnen we er samen om lachen. Zo steken de poppen de mensen een hart onder de riem!

LOF DER ZOTHEID

De Zotheid: ‘Als de mensen zich nu eens geheel en al zouden onthouden van alles wat verstandig is en gedurende hun hele leven naar mij zouden luisteren, dan zou er helemaal geen sombere oude dag bestaan, maar zouden ze het geluk smaken van een eeuwige jeugd.’

Desiderius Erasmus

Zotheid Wereldwijd

In de wereld der Zotheid
Vol bedrog, venijn en schelmenstreken
Waar de tragikomische figuur
-Een klein maar kleurrijk creatuur
In alle zotheid in een pot schijt
Met tal van barsten en gebreken

Op de elite en de gevestigde orde
Zal de nar zich listig wreken
Zodat de wereld eens zal worden
Als in een uilenspiegel bekeken
Met het decor dat daar ’t best bij past
Het wereldtoneel of de poppenkast ..!

Dick Wout

Stichting der Zotheid Wereldwijd (SZW) – KvK Amsterdam: 34173573