Jan Klaassen en Katrijn voor wereldvrede 1

HOME

Jan Klaassen en Katrijn voor internationale solidariteit en wereldvrede


HET EUROPESE VOLKSPOPPENTHEATER EN DE ACTUALITEIT

Als activistisch kunstenaar en cultuurmanager denk ik graag na over de relatie tussen kunst, cultuur en politiek. Als oud poppenspeler van de Dam te Amsterdam (1981-2001) en oprichter van de Jan Klaassen Academie (2009) ben ik op de eerste plaats geïnteresseerd in de verbinding van het Europese volkspoppentheater met de actualiteit en hebben de Poppenkast op de Dam en Jan Klaassen vanzelfsprekend mijn onverdeelde aandacht.

Bij al mijn activiteiten vanuit Pantijn Cultuur & Organisatie zijn bezieling en mijn betrokkenheid bij mens en samenleving leidend. Mijn werk als poppenspeler en schrijver zijn voor mij nooit doel in zich, maar altijd een middel (vorm) om mij als verteller van verhalen met hart en ziel en de kracht van onmetelijke verbeelding in te zetten voor internationale solidariteit en wereldvrede (inhoud en motivatie), voor een eerlijkere en daardoor mooiere wereld.

Onder het kopje ‘DE WEG VAN WILHELMUS’ (menuknop bovenaan pagina) schrijf ik onregelmatig en onvolledig vanuit vooral mijn eigen herinneringen aan mijn persoonlijke leven vanaf mijn eerste schreeuw en voorzichtige voetstapjes op deze wereld op weg naar een leven als maatschappelijk betrokken en maatschappijkritisch mens en poppenspeler en van daaruit mijn ontwikkeling tot kunst- en cultuurmanager, tot aan de mens die ik nu, met veel vallen en weer opstaan, ben geworden.

Als deze onvolmaakte mens voel ik mij diepgaand vrij om fouten te maken, onvolledig en onaf te zijn. Dat geldt dus ook voor alles wat ik publiceer op deze website. Regelmatig zal ik dingen corrigeren, aanpassen of aanvullen. Daardoor zullen veel pagina’s tot het eind aan toe onvolledig en in beweging blijven. Ik neem u mee in mijn schrijf- en denkprocessen en wacht dus niet totdat ik het idee heb dat het allemaal compleet is en op elke punt en komma ook nog eens volledig klopt. Onder het kopje ‘PAGINA’S IN VOORBEREIDING’ vertel ik meer over het waarom van deze website en heb ik een flink aantal titels gezet, waaraan ik zo nu en dan werk. Bij voldoende aanvangscontent publiceer ik een pagina alvast en geef aan waar het verder naartoe lijkt te gaan. Ik wens u veel leesplezier!

Wim Kerkhove

Pantijn Cultuur & Organisatie is een activiteit van de Stichting der Zotheid Wereldwijd (SZW) – KvK-Amsterdam: 34173573

Deze website in ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door: https://www.popdat.tech/nl