Jan Klaassen en Katrijn voor wereldvrede 1

HOME

Jan Klaassen en Katrijn voor internationale solidariteit en wereldvrede


HET EUROPESE VOLKSPOPPENTHEATER – ACTUALITEIT EN WERELDVREDE

Als activistisch kunstenaar en cultuurmanager denk ik graag na over de relatie tussen kunst, cultuur en politiek. Als oud poppenspeler van de Dam te Amsterdam (1981-2001) en oprichter van de Jan Klaassen Academie (2009) ben ik op de eerste plaats geïnteresseerd in de verbinding van het Europese volkspoppentheater met de actualiteit en wereldvrede en hebben de Poppenkast op de Dam en Jan Klaassen vanzelfsprekend mijn onverdeelde aandacht.

Bij al mijn activiteiten vanuit Pantijn Cultuur & Organisatie zijn bezieling en mijn betrokkenheid bij mens en samenleving leidend. Mijn werk als poppenspeler en schrijver zijn voor mij nooit doel in zich, maar altijd een middel (vorm) om mij als verteller van verhalen met hart en ziel en de kracht van onmetelijke verbeelding in te zetten voor internationale solidariteit en wereldvrede (inhoud en motivatie), voor een eerlijkere en daardoor mooiere wereld.

Begin 2022 maakte ik samen met musicus en oud compagnon Klaas Bakker nog twee filmpjes tegen de Russische inval in Oekraïne. Bekijk ze via deze link: ‘The General’ en ‘Slava Ukraini’

DE WEG VAN WIM

Onder het kopje ‘DE WEG VAN WIM’ (menuknop bovenaan pagina) schrijf ik onregelmatig en onvolledig vanuit vooral mijn eigen herinneringen aan mijn persoonlijke leven vanaf mijn eerste schreeuw en voorzichtige voetstapjes op deze wereld op weg naar een leven als maatschappelijk betrokken en maatschappijkritisch mens en poppenspeler en van daaruit mijn ontwikkeling tot kunst- en cultuurmanager, tot aan de mens die ik nu, met veel vallen en weer opstaan, ben geworden.

In mijn leven ben ik wel vijftien keer verhuisd. Als rusteloze ziel heb ik mij nooit ergens echt thuis gevoeld. Nu woon ik in een prachtige woning met een groot en groen dakterras in de Dapperbuurt in Amsterdam Oost om de hoek van mijn dochter en haar gezin. Deze heerlijke plek voelt, na al mijn omzwervingen, voor het eerst in mijn leven als mijn thuis. Toch staat mijn koffer altijd klaar en vind ik mijn meest vertrouwde en stabiele thuis vooral in mijzelf. In mijzelf als volledig vrij en autonoom mens, kunstenaar en libero.

Als altijd in beweging zijnde en onvolmaakte mens ben ik als schrijver over mijn verleden een zwerver in de herinneringen van mijn eigen geschiedenis in verbinding met het heden en hoop en vertrouwen richting de toekomst. In de zoektocht naar mijzelf in relatie tot mijzelf en de wereld voel ik mij diepgaand vrij om fouten te maken, onvolledig en onaf te zijn, te dwalen en verdwalen in mijn eigen verhaal. Dat geldt dus ook voor alles wat ik publiceer op deze website. Regelmatig zal ik dingen, op basis van iets wat ik vind in de archieven of op basis van nieuwe vragen en mogelijke antwoorden, herinneringen en/of bevindingen en wat ik daar dan weer van vind, corrigeren, aanpassen, aanvullen of zelfs herschrijven. Daardoor zullen veel pagina’s tot het eind aan toe onvolledig en in beweging blijven. Ik neem u mee in mijn schrijf- en denkprocessen, mijn zijpaden en omwegen, van mijn wieg tot aan mijn graf.

Ik wacht met publiceren dus niet totdat ik het idee heb dat het allemaal compleet is en op elke punt en komma ook nog eens volledig klopt. ‘To tell a story, is to lose it’ (Edmond Jabès).* Onder het kopje ‘PAGINA’S IN VOORBEREIDING’ vertel ik meer over het waarom van deze website en heb ik in relatie daarmee een flink aantal titels gezet van pagina’s waaraan ik zo nu en dan werk. Bij voldoende aanvangscontent publiceer ik een pagina alvast en geef aan waar het verder naartoe lijkt te gaan. Ik wens u veel leesplezier!

Wim Kerkhove

To tell a story is to lose it – Over Edmond Jabès: schrijverschap en ballingschap, Joke J. Hermsen

Pantijn Cultuur & Organisatie is een activiteit van de Stichting der Zotheid Wereldwijd (SZW) – KvK-Amsterdam: 34173573

‘ER IS GEEN WEG NAAR VREDE – VREDE IS DE WEG!’ – (Vrouwen voor Vrede – 1979)

Alle ontwerpen en logo’s voor Pantijn Cultuur & Organisatie en de Stichting der Zotheid Wereldwijd op deze website zijn van de hand van Dick Wout. ©

Op alle publicaties is Copyright van toepassing. Na toestemming van Wim Kerkhove (zie contact) mag het originele materiaal ongewijzigd gebruikt worden. Voor de tekeningen en de foto’s gemaakt voor Pantijn Poppentheater liggen de rechten bij de tekenaar en de fotografen. Dat geldt ook voor het overige gebruikte materiaal. Waar een fotograaf of tekenenaar niet of verkeerd is vermeld, bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan met het verzoek dit bij mij bekend te maken.

Deze website in ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door: https://www.popdat.tech/nl