Pantijn Cultuur & Organisatie

OVER DE POPPENKAST OP DE DAM

Als historisch instituut en erkend cultureel erfgoed is de Poppenkast op de Dam van iedereen en bepaalt mee de identiteit van alle inwoners van Nederland.

De Poppenkast op de Dam is van grote cultuurhistorische waarde voor de in samenstelling steeds veranderende samenleving. Daarom is het belangrijk dat de Poppenkast op de Dam een feest is voor iedereen en zich altijd blijft verbinden met de actualiteit en daarmee een representatieve spiegel is van de tijdgeest en iedereen in het publiek er zich in kan herkennen.

Met als belangrijk uitgangspunt artikel 1 van de grondwet is de Poppenkast op de Dam een middel om je als maatschappelijk betrokken mens en kunstenaar vanuit grote noodzaak met de wereld te kunnen bemoeien en je uit te spreken tegen onrechtvaardigheid en machtsmisbruik van overheden en gevestigde instituties. Dat is het primaire bestaansrecht van de Poppenkast op de Dam en daarmee de borging van mijn nalatenschap. Dat betekent dat ook Katrijn, buurvrouw Pengel en neef Karagöz zich een hoofdrol in de poppenkast toe moeten kunnen eigenen. Als representant van witte dominantie en een patriarchale maatschappij is het de hoogste tijd voor Jan Klaassen om plaats te maken voor de vrouw en mensen van kleur.

Verder pleit ik voor méér speeldagen voor de Poppenkast op de Dam. Nu zijn er enkel poppenkastvoorstellingen op de zondagmiddag van begin mei tot en met eind september. Voor de Poppenkast op de Dam als instituut zou het mooi zijn als er ook weer poppenkast op de Dam is op de woensdagen en de zaterdagen en in de zomervakantie een aantal weken elke dag. Daarbij is een team van meerdere poppenspelers noodzakelijk om het fenomeen meer toekomstbestendig en minder kwetsbaar te maken.

Wim Kerkhove

DE POPPENKAST OP DE DAM VAN JANUS CABALT (1869-1935)

Janus Cabalt kreeg in 1893 vergunning om poppenkast te vertonen op de Dam. Tot aan zijn overlijden in 1935 vermaakte hij jong en oud met zijn volkse Jan Klaassen en Katrijn, de Generaal, de Doodgravers van het afgebrande dorp, de Beul van Haarlem, de Dood van Pierlala en de Duivel.

STICHTING POPPENKAST OP DE DAM

De Stichting Poppenkast op de Dam (SPOD) heeft als doel het in stand houden van poppenkastvoorstellingen op de Dam in Amsterdam als belangrijk cultureel erfgoed.

Stichting Poppenkast op de Dam (SPOD) – KvK-Amsterdam: 55056229

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Poppenkast op de Dam bestaat uit Peter-Paul de Baar – historicus en freelance journalist / oud-hoofdredacteur Ons Amsterdam, Melle Daamen – consultant en entrepreneur in de culturele sector / oud-directeur Theater Rotterdam en Stadsschouwburg Amsterdam, Herbert van Hasselt – oud-directeur de Oude Kerk, Rick van der Ploeg – hoogleraar economie / oud-staatssecretaris cultuur & media, Onno Ruding – oud-minister van Financiën, Cees Vermaas – ceo NYSE Euronext Amsterdam, Karel Loeff – Directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

BESCHERMVROUWE

Hedy d’Ancona is beschermvrouwe van de Poppenkast op de Dam. Zij is feministe van het eerste uur en was onder andere staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

BESCHERMENGEL

Toon Hermans was tot zijn dood (22 april 2000) beschermheer van de Poppenkast op de Dam.

https://www.poppenkastopdedam.nl