PAGINA’S IN VOORBEREIDING

L’art pour l’espoir

Middels deze website wil ik graag alles wat ik weet over het Europese volkspoppentheater en over de poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn delen met geïnteresseerden. Daarnaast wil ik iedereen meenemen in mijn zoektocht naar hoe ik mij, als nieuwsgierig en maatschappelijk betrokken en maatschappijkritisch mens, verhoud tot deze poppenkastfiguren en hun verbinding met de actualiteit en tegelijkertijd met het tijdloze, met de ‘gekende’ wereld als dimensie en wat er mogelijkerwijs is aan gene zijde.

Wat betekent dit voor de hedendaagse Jan Klaassen en Katrijn en hun buitenlandse soortgenoten? Wat is volgens mij de de gelaagdheid en diepere betekenis van de poppenkast in relatie tot de mens en actualiteit? Wat is de opdracht van elke poppenspeler die zich bezighoudt met de poppenkast van Jan Klaassen en Kartrijn? Welk verhaal wil je vertellen en met welk middel? Als poppenspeler moet je er in elk geval goed over nadenken of jouw Jan Klaassen inwisselbaar is voor een ander poppetje in jouw verhaal. Is dat het geval, dan kun je beter een eigen en oorspronkelijk personage proberen te creëren en daarmee handelen vanuit zelfrespect en respect voor het personage van Jan Klaassen. Het gaat om persoonlijke integriteit, urgentie, creativiteit, originaliteit en uniciteit. Waarom ben je anders poppenspeler geworden? De poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn is géén kinderspel!

Voor het ten tonele voeren van Jan Klaassen en Katrijn moet er een grote maatschappelijke en intrinsieke noodzaak zijn. Van het grootste belang is het om loyaal te zijn aan jezelf verbonden met het ware Jan Klaassenspel in relatie tot de actualiteit en in strijd voor een eerlijkere en daardoor betere wereld. Jan Klaassen en Katrijn nemen het in hun gevecht tegen machtsmisbruikers en zakkenvullers altijd op voor de zwakkeren!

Van wezenlijk belang ook is dat je als poppenspeler weet waar jouw personages vandaan komen. Dit geldt zeker voor Jan Klaassen als jij deze ziet als jouw eigentijdse alterego. Het past dan niet om deze figuur meer dan een eeuw terug te zetten in de tijd en daarmee elke verbinding met je echte zelf in het hier en nu, de actualiteit en je publiek door te snijden en zelfs te ontkennen. Dan speel je feitelijk een plat historisch stukje poppenkast met een inhoud die er voor deze tijd weinig tot niet toe doet. Poppen met een oppervlakkig neptaaltje vol van sleets woordgebruik, flauwe grappen, stereotiepen, clichés, vooroordelen en onbedoeld alledaags seksisme en racisme. Dat is onwenselijk en zelfs gevaarlijk. Daarmee houd je het patriarchaat en de witte dominantie in stand als heersende norm en communiceer je dat met jouw publiek van jong en oud. Het meest schadelijk natuurlijk voor jonge en makkelijk beïnvloedbare kinderen. Zeker waar je ze heel eenvoudig mee kunt laten schreeuwen, zonder dat ze echt beseffen waar het om gaat. In verkeerde handen is dit helemaal gevaarlijk. Dat hebben we helaas kunnen zien in Nazi-Duitsland waar Kasperle (de Duitse equivalent van Jan Klaassen) werd ingezet voor antisemitische Nazipropaganda en giftige indoctrinatie.

Steeds meer mensen luisteren anno 2024 naar de valse en populistische belofte van Geert Wilders. Een belofte zonder visie, maar wel een van uitsluiting en ontmenselijkende criminalisering van islamitische Nederlanders en mensen die oorlog en armoede ontvluchten en hier een veilig heenkomen zoeken. Een belofte die ondermijning van onze veilige en vrije democratische rechtsstaat inhoudt. Rechtsextremisme mogen we nooit normaliseren en moeten we overal waar mogelijk bestrijden. Jan Klaassen en Katrijn kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Zij moeten actief met hun publiek communiceren dat in Nederland iedereen meetelt en dat we er gezamenlijk voor moeten zorgdragen dat elke mens mee kan en mag doen. Te beginnen bij de poppenkast! Laten we met z’n allen waarschuwen voor het racistisch en fascistisch gevaar en uit volle borst roepen: ‘ACHTER JE!’

DAGBOEK VAN EEN POPPENSPELER, WIM KERKHOVE

DE RONZEBONS, WIM KERKHOVE

PANTIJN POPPENTHEATER, WIM KERKHOVE

HET JAN KLAASSEN MUSEUM, WIM KERKHOVE

DE VERHALENMAN VAN OOST, WIM KERKHOVE

JAN KLAASSEN EN DE TERE KINDERZIEL, WIM KERKHOVE

DE INFANTILISERING VAN JAN KLAASSEN, WIM KERKHOVE

DE TELOORGANG VAN HET VOLKSPOPPENTHEATER, WIM KERKHOVE

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID, WIM KERKHOVE

ANTISEMITISME IN HET VOLKSPOPPENTHEATER, WIM KERKHOVE

KASPERLE IN HANDEN VAN DE NAZI’S, WIM KERKHOVE

JAN KLAASSEN EN HET PATRIARCHAAT, WIM KERKHOVE

JAN KLAASSEN EN FEMINISME, WIM KERKHOVE

DE GEBOORTE VAN KATRIJN, WIM KERKHOVE

JAN KLAASSEN EN RACISME, WIM KERKHOVE

DE MOORD OP JAN KLAASSEN, WIM KERKHOVE

JAN KLAASSEN AAN GENE ZIJDE, WIM KERKHOVE

DE TRANSCENDENTE JAN KLAASSEN, WIM KERKHOVE

OVER DE DOOD EN WEER TERUG, FEIKE BOSCHMA

HET LIED VAN PIERLALA, LUC. WILLINK

DE ONVERMIJDELIJKE DOOD, WIM KERKHOVE

HET EINDE VAN JAN KLAASSEN, WIM KERKHOVE

DE POPPENKAST IN GEDICHTEN, WIM KERKHOVE

ARCHETYPEN, CARL GUSTAF JUNG

DE LIEFDE VAN DE ZEVEN POPPEN, PAUL GALLICO

THE WAVES (DE GOLVEN), VIRGINIA WOOLF

DE GESCHIEDENIS VAN DE COMMEDIA DELL’ARTE, R.L. ERENSTEIN

DOOPCEEL VAN JAN CLAESZEN, WIM MEILLINK

JAN KLAASSEN IS IN HET LAND, HETTY PAËRL

HEEREKRINTJES: OVER JAN KLAASSEN EN KATRIJN EN HUN BUITENLANDSESOORTGENOTEN, HETTY PAËRL

PULCINELLA – HET MYSTERIEUZE SPIEGELBEELD VAN DE MENS, HETTY PAËRL

MUZIEK VOOR DE POPPENKAST, KLAAS BAKKER

JAN KLAASSEN ACADEMIE, WIM KERKHOVE

VAN THEATER PANTIJN TOT TORPEDO THEATER, WIM KERKHOVE

HOMO LUDENS, JOHAN HUIZINGA

TIJL UILENSPIEGEL, CHARLES DE COSTER

LOF DER ZOTHEID, DESIDERIUS ERASMUS

HET EPISCH THEATER VAN BERTOLT BRECHT, WIM KERKHOVE

POLITIEK THEATER IN DE JAREN 70 EN 80 VAN DE TWINTIGSTE EEUW, WIM KERKHOVE

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT EN WERELDVREDE, WIM KERKHOVE

KUNST EN ACTIVISME NU, WIM KERKHOVE