HET EUROPESE VOLKSPOPPENTHEATER

Hetty Paërl (1932-2020) is de auteur van ‘Heerekrintjes’ (1987 Unipers bv, Amsterdam), een fantastisch boek over Jan Klaassen en Katrijn en hun buitenlandse soortgenoten. Feike Boschma (1921-2014) schreef er een voorwoord bij.

De poppenkast – hoezeer ook onderschat – vertoont de essentie van ons bestaan, gedompeld in een atmosfeer van sterke verbeeldingskracht en een paraatheid van geest die altijd lik op stuk geeft.

In wezen een dood-ernstig bedrijf, moet het spel wel diepe gronden hebben, wil het publiek geboeid blijven. Ieder die wel eens een volkspoppentheater gezien en gewaardeerd heeft, kan zich bij deze speelteksten de diepzinnige uitstraling van de poppen voorstellen. Hun groteske gebaren en hun aangezette handeling die de teksten een extra dimensie geven. Van deze verzameling moet je de woorden proeven. Je moet je een idee vormen van de vaak gescandeerde manier van spreken – nodig om een publiek op afstand te bereiken, van de onverwachte komische intonaties, van het effect van een overslaande stem, van de woordspelingen, de toespelingen op de actualiteit. Je moet je een voorstelling maken van de verrassende werking van een opkomst en de bevrijdende hilariteit van een vechtpartij – alleen daarom al veelvuldig toegepast, omdat het vaak de meest acceptabele oplossing van en scène is.

Bijna elke scène van deze verzameling heeft een voorgeschiedenis van speel- en levenservaring. Tezamen vormen deze teksten de culturele uiting, ontroerend en vermakelijk van het Europese volksleven.

Feike Boschma


Hetty Paërl maakte voor mij een doek met negen afbeeldingen van verschillende scènes uit het Europese volkspoppentheater. Binnenkort publiceer ik op deze pagina foto’s van deze afbeeldingen met bijgaande teksten.

Interview Een Vandaag in 2009 met Wim Kerkhove en Hetty Paërl naar aanleiding van het stoppen van Misha Kluft als Poppenspeler op de Dam. Tevens een oproep voor een nieuwe Poppenspeler.