POPPENKAST OP DE DAM
 
Home

 Poppenkast op de Dam

Organisatie Nieuws Links

 
 

 

  Nieuwsbericht nr. 2 van 29 maart 2013  
Archief Nieuwsberichten 2013

Bij het verschijnen van een nieuw nummer van het Nieuwsbericht, vindt u hier de oude berichten uit 2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 
 


Een kijkje in het Jaarverslag 2012 van de Stichting Poppenkast op de Dam en een kleine vooruitblik op het speelseizoen 2013

http://bertnap.nl/images/ppk_ap.png

Van zondag 13 mei tot  en met zondag 7 oktober 2012 zijn er poppenkastvoorstellingen te zien geweest op iedere zondag van 13 – 16 uur. Tot groot plezier van jong en oud. Het enthousiasme was aanstekelijk. Grote groepen kinderen, ouders, opa’s en oma’s kwamen op de zondagmiddagen kijken. Ook tieners bleven staan. De veiligheid op de Dam werd gewaarborgd door extra politie en alle  presentaties en voorstellingen die ook op de Dam stonden, moesten een vergunning van het stadhuis laten zien.

Bij grote evenementen of als de weersomstandigheden het niet toelieten kon de Poppenkast haar voorstellingen geven in een zijvleugel van het Restaurant van de Beurs van Berlage, die kosteloos ter beschikking werd gesteld. Ook kon de poppenkast in de Beurs gratis worden opgeslagen na de voorstellingen.

Zondag 7 oktober 2012 was de laatste speeldag van dit seizoen. Frouke van Zomeren en Egon Adel speelden deze voorstellingen. Toen waren ook verschillende sponsors en leden van het Comité van Aanbeveling aanwezig en sprak de oud poppenspeler van de Dam èn initiator van de terugkeer van de Poppenkast op de Dam, Wim Kerkhove, geassisteerd door Jan Klaassen en Katrijn het slotwoord.
 

De terugkeer van de Poppenkast op de Dam

"Zondagmiddag 13 mei 2012 was het op de Dam ongelofelijk leuk. Alleen je moet dit soort dingen gewoon zelf beleven. Die "bescheiden", rode Poppenkast met al die enthousiaste poppenspelers (die ook nog eens heel verschillende, andere beroepen hebben). En uit alle hoeken van de stad die vele, zeer verschillende kinderen, die spontaan reageren. Het was dus behoorlijk "bijzonder", zo dicht tegen dat imposante Koninklijk Paleis aan! Het "Naatje op de Dam" mag dan definitief verdwenen zijn..., de Poppenkast op de Dam is niet te verslaan. En natuurlijk Jan Klaassen en Katrijn al helemaal niet.. Als de fondsenwerving lukt, komen ze vanaf zo. 3 juni - iedere zondag - terug tot in september. Naast de pedagogische kanten is er nog een heel belangrijk bijeffect: een herstelde, esthetische kwaliteit terug op de Dam!

(Herbert van Hasselt - Lid Comité van Aanbeveling – 15 mei 2012)
 

Zoals u in het verslag kunt lezen, is de fondsenwerving ook voor 2013 gelukt en is Jan Klaassen met zijn poppenkast weer helemaal terug op de Dam!
 

Jan Klaassen is niet dood. Hij leeft!
 

Poppenkast in Amsterdam

De Amsterdamse poppenkastcultuur is al meer dan 180 jaar oud. Sinds 1869 is de poppenkast een bijna continue traditie in het hart van Amsterdam. Heel veel zestigers van nu zullen zich nog de magie van het poppenspel op de Dam herinneren in de vijftiger jaren. Het oude spel van “Jan Klaassen en Katrijn” is in de historie een serieuze volkskunst met maatschappijkritische trekjes, die in alle tijden herkenbaar zijn. Hoewel Jan en Katrijn de taal van kinderen spreken, vaak hilarisch, is het poppenspel juist ook een serieuze, pedagogische kunst voor ouders en eigenlijk iedereen. In alle culturen komt het volkspoppenspel voor – met zijn ‘spiegelfunctie’ en zijn gezonde uitlaatklep.


 
 Wie was Jan Klaassen 
   

“Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins”, zo begint het refrein van een lied van Rob de Nijs (geschreven door Lennaert Nijgh). Velen van u zullen het kennen. De prins, dat was stadhouder Willem II. Toen hij in 1650 stierf, vond er een machtswisseling plaats. Raadspensionaris Johan de Witt kwam drie jaar later aan het bewind. Tot zover de geschiedenis en nu de legende.

Iedereen die prinsgezind was, werd uit het leger ontslagen, ook de trompetter Jan Klaassen. Hij trok naar Amsterdam en om de kost te verdienen werd hij poppenspeler. Zijn eigen huishouden met zijn vrouw Katrijn maakte hij tot onderwerp van zijn poppenspelvoorstellingen. De voormalige trompetter had zoveel succes met zijn spel, dat de naam die zijn hoofdpop toen droeg, Hansworst of Polichinel, weldra plaats moest maken voor zijn eigen naam: Jan Claeszen, later Jan Klaassen.
 

De Jan Klaassen Academie in 2013

De 4e Jan Klaassen Academie is al bijna weer afgerond. Op zondag 28 april spelen de cursisten ter afsluiting een ingestudeerd poppenkaststuk voor familie en vrienden in de gemeenschappelijke ruimte van Broedplaats de Vlugt. Cursisten van de Jan Klaassen Academie maken een kans om in 2013 deel uit te maken van de vaste groep poppenspelers op de Dam o.l.v. Wim Kerkhove en Egon Adel.

De cursus bestaat altijd uit tien lessen van drie uur, een afsluitweekend en individuele begeleiding. Voor elke les van drie uur heeft de cursist thuis minstens tien uur nodig aan voorbereiding. Deze keer hebben de cursisten gemiddeld wel drie dagen, naast de cursusdag zelf, besteed aan het maken van poppen, schrijven van verhalen en oefenen.

In 2014 start de cursus op woensdag 15 januari. De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers (minimaal vier en maximaal zes). Meer informatie: www.janklaassenacademie.nl
 

De poppenkastspelers

De poppenkastspelers van 2012 waren verdeeld in 3 categorieën.

1e  categorie: professionele spelers. Zij hebben 2 verschillende poppenkast voorstellingen in hun portefeuille en hebben hun eigen poppen gemaakt. Zij hebben geen coaching meer nodig.

2e categorie: zij zitten in de post- opleiding bij de Jan Klaassen Academie en worden gecoacht op terugkomdagen of individueel. Zij hebben één voorstelling paraat en maken hun eigen poppen.

3e categorie: zij spelen altijd samen met een 1e categorie poppenkastspeler op de zondagen. Zij volgen de opleiding aan de Jan Klaassen Academie en worden bij en na hun voorstellingen gecoacht. Voor hen geldt het spelen op de Dam als een stage.

Toezicht wordt gehouden door de leden van het bestuur. Coaching wordt gegeven door de oprichter én initiator voor de terugkeer op de Dam, Wim Kerkhove van de Jan Klaassen Academie.
 

De Stichting Poppenkast op de Dam

De stichting Poppenkast op de Dam is opgericht in april 2012 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De Stichting Poppenkast op de Dam heeft van de belastingdienst bericht gekregen dat zij als culturele instelling is goedgekeurd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Poppenkast op de Dam kan men hierdoor aftrekken van de belasting en kunnen worden gestort via de elektronische Mansbak op de Website. Een gift die nog aftrekbaar is in 2012.

Zowel de Gemeente Stadsdeel Centrum, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de winkeliersverenigingen, omringende bedrijven van de Dam, enkele anonieme fondsen, Rotary en Banken steunen de Poppenkast financieel.
 

De Poppenkast op de Dam in 2013 en de toekomst

De doelstellingen in 2012 zijn gehaald en het Bestuur is actief bezig te zorgen dat de “Poppenkast op de Dam” de volgende jaren blijft bestaan evenals de opleiding van nieuwe poppenspelers. Daartoe heeft het Bestuur inmiddels subsidieaanvragen verstuurd. Reeds enkele subsidiegevers hebben al gelden toegezegd.

Met dank aan Willy Westermann (Jaarverslag 2012).

Zondag 12 mei 2013 start om 13:00 uur de Poppenkast weer op de Dam!

Volgend Nieuwsbericht

In het eerstvolgende Nieuwsbericht een korte impressie van de voorspeeldag op 11 april 2013 en de presentatie van het nieuwe Damteam. Ook krijgt u van ons dan de complete programmering voor 2013 en brengen wij u op de hoogte van andere wetenswaardigheden.

 

 

 
amsterdam 2013