Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

LinksStichting der Zotheid Wereldwijd

 

Ontwerp: Dick Wout


"Als de mensen zich nu eens geheel en al zouden onthouden van alles wat verstandig is en gedurende hun hele leven naar mij zouden luisteren (de Zotheid), dan zou er zelfs helemaal geen sombere oude dag bestaan, maar zouden ze het geluk smaken van een eeuwige jeugd" 

Erasmus

 

 
 
De Stichting der Zotheid Wereldwijd is opgericht op 26 april 2002

1. De stichting heeft ten doel:

a. het onderzoeken van de vrije geest in de ruimste zin van het woord, de zotheid in het algemeen en de toegepaste zotheid in het bijzonder;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwerpen en beheren van verschillende websites en het doen uitgeven van (audio-visuele) publicaties, met betrekking tot het doel.

Bij de Stichting der Zotheid Wereldwijd zijn onder andere de zakelijke belangen van Pantijn ondergebracht. Pantijn staat voor échte dwaasheid en organiseert allerlei activiteiten om het onvervalste, traditionele Nederlandse Jan Klaassenspel te bevorderen!

De bonus is de gein, het plezier, de waardering van het publiek en hopelijk het opstaan van een nieuwe generatie Jan Klaassenspelers!

Wim Kerkhove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Naar Home

Naar Nieuws

 
 
 

 


De Stichting der Zotheid (SZW) is per 1 april 2010 gevestigd in Broedplaats 'De Vlugt' (Urban Resort), Burgemeester de Vlugtlaan 125 te Amsterdam! Binnen dit collectief gaat de stichting al haar activiteiten verder ontplooien, waaronder voorstellingen van Pantijn Poppentheater, de Jan Klaassen Academie, Theater-, Drama- en Poppenspelwerkplaatsen, publicaties over het traditionele  Europese volkspoppenspel en het ontwikkelen van verschillende websites:
www.pantijn.nl

www.janklaassenacademie.nl
www.janklaassenmuseum.nl
www.poppenkastopdedam.nl  www.feikeboschma.com 
 

 

 Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

Links