Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

LinksVaste scènes

 
Er was een min of meer vast stramien van scènes. Deze zijn opgetekend door anderen dan de spelers, want de meesten konden lezen noch schrijven. Heel in het kort iets over enkele van de traditionele stukjes (tot en met 'Jan Klaassen en de Duivel', zoals gespeeld door Pantijn).
 
 

Het huwelijk van Jan Klaassen -
Jan Klaasssen is getrouwd en vraagt de toeschouwers of zij zijn vrouw willen zien (of al gezien hebben). Gezamenlijk roepen, daar komt Katrijn. Zoenen ontaardt in ruzie. Katrijntje gaat er vandoor (naar de kroeg). Jan Klaassen: 'Als ik haar toch eens te pakken krijg in mijn leven.'

Jan Klaassen als vader - Jan Klaassen moet op de baby passen. Als hij de baby niet stil krijgt, gooit hij hem uit het raam. Katrijn gaat hevig tekeer. De 'burgemeester' die Jan komt arresteren, krijgt met de knuppel. Katrijn komt op met het ongedeerde kind. Verzoening van Jan en Katrijn.

Jan Klaassen en de Generaal - Soldaat Klaassen moet van de Generaal marcheren en op wacht staan. Jan Klaassen doet alles verkeerd. In een schermutseling legt de  Generaal het loodje. Jan Klaassen draagt zorg voor de begrafenis (soms geholpen de de Doodgraver(s) van het afgebrande dorp).
 

Meer vaste scènes
 

De Galg - De Beul van Haarlem komt op. Jan Klaassen heeft een mens vermoord en moet voor straf met zijn kop in de galg. Jan Klaassen laat het de beul eerst even voor doen en strikt hem in zijn eigen lus. Jan Klaassen neemt de galg uit de speelplank, zwaait  hem heen en weer en roept: 'Pas op voor het spatten van het bloed!'

Jan Klaassen en de Dood van Pierlala - De Dood van Pierlala verschijnt eerst met zijn kop net boven de speelplank en schiet dan tot hoog in de 'waterwolken' (met zijn kop buiten de poppenkast voor het frontespiesje).  Met behulp van het publiek, dat meetelt, krijgt Jan Klaassen de Dood eronder.

Jan Klaassen en de Duivel - Als Jan Klaassen denkt eindelijk te kunnen genieten van zijn welverdiende rust, verschijnt de Duivel ten tonele. Er volgt een woest gevecht. De duivel lijkt te gaan winnen. De stok van Jan Klaassen beslist uiteindelijk toch de strijd. Jan en Katrijn pakken een borrel op de goede afloop.


 

 

 

 

         Stamboom

         De ronzebons

         Uiterlijk en karakter

         Vaste scènes

         Ontstaan van de scènes

         In de twintigste eeuw

         Poppenkast op de Dam

         Jan Klaassen nu

         Pantijn Poppentheater

  

 
       
Terug naar Jan Klaassen     
   

 

 

 

 

 

 Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

Links