Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

Links

 

Stamboom

 
Was Jan Klaassen, afgezien van zijn naam, nu eigenlijk van oorsprong wel zo Hollands als de legende wil doen geloven? Hansworst, zijn ene in het verhaal genoemde voorloper, kwam uit Duitsland en de andere, Polichinelle, was de hoofdfiguur in de Franse poppenkast; ook hij moet op de een of andere manier naar Nederland zijn overgewaaid. Er is dus zeker sprake van buitenlandse invloed.

 
                     
 
 
 
Men zou kunnen zeggen dat Jan Klaassen familiebanden had met de hoofdpoppen van het volkspoppentheater van een groot aantal landen van Europa: met Polichinelle, met Don Christoval Pulichinela uit Spanje en Portugal, met Petroesjka uit Rusland, met Kasperle, Kasper (soms Putschenelle genoemd) en Kasparek respectievelijk uit Oostenrijk, Duitsland en Tsjechoslowakije (Tsjechië en Slowakije) en tenslotte met Punch uit Engeland die trouwens ook in Amerika een dominerende plaats op het poppentoneel innam.

De stamvader van dit bonte gezelschap is Pulcinella, afkomstig uit Napels. Hij is een personage uit de Commedia dell'arte, een Italiaanse toneelvorm die in de 16e eeuw ontstond en die berust op improvisatie rond vaste types.

 

De Italiaanse komedianten gingen ook in het buitenland optreden.
Dit improvisatietoneel had invloed op andere kunstvormen zoals mime, dans en poppenspel. Ook de Italiaanse poppenspelers kwamen overal in Europa terecht. Van alle personages sloeg Pulcinella in het buitenland het meeste aan. Wat was Pulcinella dan voor een figuur? Zijn naam betekent 'kuikentje'. Hij droeg een snavelachtig halfmasker en had een hanige tred, met zijn stem bootste hij het geluid van vogels na. Hij ging gekleed in een wit costuum en droeg een flaphoed op het hoofd. Het was een boers type. In den vreemde pastte hij zich aan naar uiterlijk en karakter, hij raakte volkomen ingeburgerd en verdrong de daar bestaande komische types van de eerste plaats. 
 


                    

         Stamboom

         De ronzebons

         Uiterlijk en karakter

         Vaste scènes

         Ontstaan van de scènes

         In de twintigste eeuw

         Poppenkast op de Dam

         Jan Klaassen nu

         Pantijn Poppentheater


 

         Terug naar Jan Klaassen
 

 

 

 

 

 Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

Links