Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

Links

 

Poppenkast op de Dam

In 1893 kreeg Janus Cabalt vergunning om zijn poppenkast te vertonen op de Dam, waar hij tot 1935 speelde met zijn Jan Klaassen en Katrijn. Daarna stonden van Hemert en Roebersen er. En van 1950 tot 1980 speelde Daan Kersbergen, een Cabaltnazaat van moeders kant, met zijn Teatro Cabalzi op de Dam.

 
      Daan en Coby Kersbergen op de Dam in Amsterdam    

     

 
                   
 


 

 

Daan Kersbergen stond niet vaak meer op de Dam. De mansbak leverde te weinig op en van de karige gemeentelijke subsidie kon hij hooguit nog maar tien zaterdagen per seizoen voor de Dam reserveren. Om zijn gezin te kunnen onderhouden, moest Kersbergen dus wel door het hele land contractvoorstellingen spelen (winkelcentra, scholen etc.). In 1981 zouden Teatro Cabalzi en Pantijn Poppentheater samen de Poppenkast op de Dam nieuw leven in gaan blazen. Daan Kersbergen werd echter ernstig ziek, waardoor Pantijn Poppentheater er op de Dam ineens alleen voor stond. Na een kort ziekbed overleed Daan Kersbergen begin 1982.

Pantijn Poppentheater zette (gemiddeld zo'n 300 optredens per seizoen) tot in het jaar 2000 de traditie van Poppenkast op de Dam voort. Pantijn gaf het Jan Klaassenspel een nieuwe, eigentijdse inhoud en de Gemeente Amsterdam steunde de poppenkast met een min of meer structurele subsidie. Het leek erop, dat hiermee het voortbestaan van een mooie traditie was verzekerd. Jammer genoeg was de subsidie uiteindelijk teveel om van dood te gaan en te weinig om van te leven.

In 1998 verbrak Wim kerkhove (de poppenspeler van Pantijn), na veel perikelen, de subsidierelatie met de Gemeente Amsterdam en werd voor drie jaar gesponsord door de BankGiroLoterij. Wim Kerkhove zocht al langere tijd een (of meerdere) opvolger(s). In 2000 droeg hij de Poppenkast van de Dam (inclusief een driejarige verlenging van het sponsorcontract) over aan zijn leerling Misha Kluft, die tot in 2007 de traditie voortzette.

Toen in 1980 Cabalzi en Pantijn besloten samen te gaan werken, hadden zij een droom en doel: méér poppenkast op de Dam! Die droom is toen uitgekomen, het doel bereikt. Maar nu lijkt alles weer terug bij af. De poppenkast werd al lang niet meer gesponsord. De poppenspeler is altijd afhankelijk geweest van het weer, maar de laatste jaren moesten Jan Klaassen en Katrijn steeds vaker het veld ruimen voor grote manifestaties, of andere zaken waarvoor de Gemeente Amsterdam rijkelijk met vergunningen strooit. Mede daardoor was, de afgelopen jaren, de poppenkast steeds minder te zien. Doordat Misha Kluft al langere tijd ziek is, is er sinds 2008 helemáál geen poppenkast meer op de Dam. Misha Kluft is definitief gestopt. Hiermee was er in 2007 een einde gekomen aan een meer dan honderdjarige traditie.

Wim Kerkhove (Pantijn) zocht opnieuw enthousiaste mensen, die wilden worden opgeleid tot Jan Klaassenspeler. Het ging op de eerste plaats om het redden van het traditionele Jan Klaassenspel. Daartoe richtte hij in 2009 de Jan Klaassen Academie op. Als er goede spelers zijn, dan kan de traditie van 'Poppenkast op de Dam' ook weer in ere worden hersteld. Men moet niet vergeten, dat de Dam slechts een podium is en zonder optredende artiest is een podium niks waard. Zelf is Wim Kerkhove begonnen als Jan Klaassenspeler in het Vondelpark en op de Albert Cuypmarkt. De Dam kwam er als podium voor hem pas later bij. Wel een wereldplek natuurlijk en een plek die het publiek kent als hét podium voor de poppenkast van Jan Klaassen.

Op zondag 13 mei 2012 was het dan eindelijk zo ver. Na vijf jaar afwezigheid stond er een spiksplinternieuwe Poppenkast  op de Dam! Maar voor hoe lang? Toen was dat nog niet bekend, maar nu weten we, dat het er voor de komende jaren vrij goed uit ziet. Het bestuur van de Stichting Poppenkast op de Dam doet er alles aan om de Poppenkast overeind te houden en de Jan Klaassen Academie gaat in 2013 alweer aan de slag met de vierde lichting Jan Klaassenspelers!

   

De Poppenkast van Jan Klaassen definitief terug op de Dam

De afgelopen jaren stelde ik, dat er een organisatie zou moeten komen, die de zakelijke belangen van de poppenkast  op de Dam behartigt.  Het gaat dan vooral om geld en voldoende speelmogelijkheden op de Dam, administratie en publiciteit. Op de eerste plaats heb ik altijd geroepen,dat het goed zou zijn als er meerdere poppenspelers (Jan Klaassenspelers) op de Dam actief zouden zijn. Met slechts één poppenspeler is het fenomeen te kwetsbaar.

Gelukkig is het in de lente van 2012 allemaal gelukt. De Jan Klaassen Academie heeft de derde lichting Jan Klaassenspelers afgeleverd, er is een Stichting poppenkast op de Dam Opgericht en er is een heus Comité van Aanbeveling met Hedy d' Ancona als Beschermvrouwe.

Op zondag 13 mei mocht ik op de Dam een try-out presenteren met 8 verschillende Jan Klaassenspelers. Toen wisten we nog niet of we alles ook financieel rond zouden krijgen. Sinds begin juli is definitief bekend, dat er in elk geval voldoende middelen zijn om dit seizoen tot eind september te kunnen programmeren en is er momenteel zelfs al zicht op volgend jaar en het jaar daarna.

Het Bestuur van de Stichting Poppenkast op de Dam zal heel verantwoordelijk, zorgvuldig en zuinig met het beschikbare geld om moeten gaan. Het voortbestaan van de Poppenkast op de Dam blijft daarbij vooral afhankelijk van grote passie voor de Poppenkast en Jan Klaassen en heel veel vrijwillige (onbetaalde) inzet!

Wim Kerkhove


 

 

Samen met alle Amsterdammers en het publiek uit omliggende plaatsjes, roept Wim Kerkhove van Pantijn: 'WIJ WILLEN POPPENKAST! NOG EEN KEER EN NOG EEN KEER! VOOR ALTIJD WEER!!!

Terug naar Jan Klaassen

Terug naar
Nieuwsarchief 2


Terug naar Misha Kluft 

Terug naar Home

 
 

 

         Stamboom

         De ronzebons

         Uiterlijk en karakter

         Vaste scènes

         Ontstaan van de scènes

         In de twintigste eeuw

         Poppenkast op de Dam

         Jan Klaassen nu

         Pantijn Poppentheater


 

         Terug naar Jan Klaassen

         Terug naar Nieuwsarchief 2

         Terug naar Misha Kluft

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

Links