Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

LinksOntstaan van de scènes

 


 
  In de begintijd trad de Engelse Punch op als hoofdfiguur in alle mogelijke verhalen, en of dat nu bijbelse, mythologische of historische thema's waren of melodrama's, hij vervulde daar altijd een komische rol in. Elders in Europa en zelfs in Amerika werden variaties op dezelfde spelletjes opgevoerd.

De Engelse deskundige George Speaight kwam tot een aantal interessante gedachten.

 
 


Er waren voor 1800 in het Engelse poppentheater reeds een aantal vaste personages naast Punch: zijn vrouw Judy, nog enkele andere commedia dell'arte figuren, de duivel (die aan het slot altijd Punch naar de hel droeg), een dokter, een politieagent. Omstreeks 1800 ontstond er een stramien van vaste stukjes. Dat zou te maken hebben met de techniek van het handpoppenspel. De speler, die in zijn eentje in de kast stond, kon met beide handen slechts twee poppen tegelijk bedienen. Het toneel mocht niet leeg zijn, anders zou het publiek weglopen. Daarom zorgde de poppenspeler ervoor dat één personage, de hoofdfiguur Punch, vrijwel voortdurend op het toneel was. Hij nam hem op de rechterhand, terwijl op de linkerhand telkens een andere

 

figuur kwam om een korte scène met Punch op te voeren.
Iedere tegenspeler van Punch moest dus op een zeker moment weer van het toneel verdwijnen. Daarvoor had men een zeer practische oplossing: de stok! Hiermee werd elke tegenspeler het zwijgen opgelegd. Dit was de meest effectieve manier om een scène te beëindigen en een nieuwe te beginnen.

Speaight meent dat het merendeel van de scènes in Engeland is ontstaan. Het is echter aannemelijker, dat er in verschillende landen een vast patroon in de poppenkast ontstond en dat door onderlinge beïnvloeding een repertoire groeide dat internationaal werd.

 

 

 

 

 

         Stamboom

         De ronzebons

         Uiterlijk en karakter

         Vaste scènes

         Ontstaan van de scènes

         In de twintigste eeuw

         Poppenkast op de Dam

         Jan Klaassen nu

         Pantijn Poppentheater

  

 
       
Terug naar Jan Klaassen        


 

 

 

 

 

 

 

 

 Home

 Pantijn

De poppenspeler

Voorstellingen / lezingen

Opleiding

Zakelijk

Contact

Nieuws

Jan Klaassen

Plakboek

Links